ป้ายกำกับ: Townhouse

Townhouse (ทาวน์เฮาส์) บ้านในเมืองแบบหนึ่ง และ แต่ละหลังจะสร้างติดกันเป็นแถว โดยใช้ผนังบ้านร่วมกัน,คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า บ้านแถว ก็เรียกได้

Pool-Villa-Hotel-7
Townhome-Lat-Krabang-2
Townhouse-installment-guide3
Project review Twin townhouses
Recommended home decoration, townhome
room wall decoration guidelines
Ideas to decorate a condo living room
Guidelines for decorating the kitchen in the Loft style
Start Guide built-in bedroom