ป้ายกำกับ: Hotel

Hotel (โรงแรม) หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง

Phuket-Hotels-5-star-4
Pool-Villa-Hotel-7
Presenting pool villa Phuket on sale
Review of 4 accommodation in Phuket
Review of Baan Phuket 2022 project