ป้ายกำกับ: Garden

“Garden คือ 1. พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก อาจมีชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกัน.
“”สวนส้ม สวนผัก สวนดอกไม้””
2. สถานที่ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นจำนวนมากเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น เปิดให้เข้าชม เป็นต้น อาจมีชนิดเดียว หรือหลายชนิด.
“”สวนนก สวนสัตว์ สวนงู สวนเสือ”””

Tips for building a house with a garden
how to decorate shady house
Ideas for arranging a natural garden
Guidelines for landscaping in the housing estate
home garden design ideas
Recommend gardening next to the house, low budget
Guide to gardening in front of the house, Feng Shui
Guidelines for arranging a flower garden in front of the house